Er du beslutningstager for udstyret til din arbejdsplads? Er du bevidst om, at du skal have ventilationsudstyr, men ved du ikke helt hvad og hvordan? I denne artikel vil vi hjælpe dig på vej mod det rigtige udstyr, så de ansatte på din arbejdsplads ikke skal lide under dårlig og manglende luft.

Ventilation til storkøkkener

Skal du købe ventilation til restaurant eller cafe, skal du have en anden type ventilation end den, som du bruger derhjemme i køkkenet. Der skal være større kapaciteter, og man skal lede de rigtige steder for at finde den helt rigtige ventilation. Visse virksomheder specialiserer sig i køkkenventilation, og du kan med fordel række ud og henvende dig med spørgsmål til både udstyr og selve installationen, da det er et større arrangement at sætte storkøkkenventilation op.

Ventilation til produktionsindustri

Hvis du arbejder med store svejsemaskiner og tunge produktionsmaskiner, skal du have en anden type ventilation end den, du finder i et storkøkken. Med opløsning og arbejde med tunge kemikalier skal man have fat i en større og stærkere type ventilation, som kan forhindre dårlige stoffer i lungerne. Det handler ikke længere bare om lidt mados. Det handler om potentielle giftige dampe, der kan påvirke kroppen på lang sigt.

Husk en modstrømsveksler

Hvis du gerne vil spare penge på lang sigt og samtidig gøre noget godt for miljøet, skal du benytte dig af en modstrømsveksler. Dette er ikke ventilationen selv, men et aggregat, som man tilknytter ventilationen for at spare mængden af brugt energi. Det er en god løsning til enhver form for ventilation, som kan understøtte en god arbejdsplads.