Sverige ser gerne et tæt samarbejde med Danmark efter et nej

Sveriges indenrigsminister meddeler i et svar den 2. december til formanden for det svenske Europaudvalg, at Sverige gerne vil have et tæt samarbejde med Danmark efter et nej. Læs svaret

Mik Schacks EU-Service med Tænketanken NyAgenda om RetsforbeholdetDrude Dahlerup: Retsforbeholdet handler om meget mere end de 22 retsakterDrude Dahlerup: Et nej er et ja til et friere europæisk samarbejdeLave K. Broch: Hvad betyder tilvalgsordningen for demokratiet?Drude Dahlerup: Retsforbeholdet og grænseoverskridende kriminalitetLave K. Broch: Euroen og katastrofen, der udeblevLave K. Broch: Færøerne og Grønland fratages deres demokratiske retVictoria Risbjerg Velásquez: : Fællesskabet efter et nejVictoria Risbjerg Velásquez: Danmark og Europol-samarbejdet efter et nej


Afstemning om retsforbeholdet den 3. decemberGallup: Flertal for mellemstatslige aftaler om retspolitik


Tænketanken NyAgenda har fået lavet en ny meningsmåling om retsforbeholdet hos Gallup, som giver nogle overraskende resultater. Undersøgelsen spørger ikke befolkningen, om man er for eller imod bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet – hvem er ikke det? Det viser sig, at når man spørger mere præcist, om hvorvidt Danmark bør gå med i EU’s retlige samarbejde, når det bliver overstatsligt, har vælgerne nogle langt mere nuancerede holdninger

Se meningsmålingen herDrude Dahlerup, Lave K. Broch og Niels I. Meyer, www.nyagenda.dk

Bevar retsforbeholdet den 3. december


Ja-partierne vil, at Danmark skal afskaffe retsforbeholdet og indføre en tilvalgsordning. Den vil give folketingsflertallet frie hænder til at afgive suverænitet til EU over alle retspolitiske spørgsmål, uden at de fremover skal spørge befolkningen.


Tilvalgsordningen synes i strid med Grundloven, da suverænitet kun kan afgives "i nærmere bestemt omfang" (§20). Regeringen lægger desuden op til, at Færøerne og Grønland ikke skal deltage i afstemningen, selvom store dele af retspolitikken er fælles i Rigsfællesskabet.


De EU-positive skræmmer med, at Danmark ved et nej bliver "det svage led" i kampen mod kriminelle og "et fristed" for kyniske bagmænd. Men Norge klarer sig fint med en samarbejdsaftale med EU.


Vi sikrer retssikkerheden, bekæmper kriminaliteten og hjælper ofre for menneskehandel ved at give demokratiet de bedste vilkår. Det gør vi med et NEJ!
EUs retspolitik - og det danske forbehold


image Nu begynder rygterne om en snarlig folkeafstemning om retsforbeholdet for alvor at bevæge på sig. I rapporten EU’s retspolitik og det danske forbehold har tænketanken NyAgenda bedt fire jurister om at lave en tiltrængt gennemgang af, hvilke valgmuligheder danskerne har omkring vores forbehold over for overnational EU- retsregler. Modsat hvad regeringen og de andre EU-positive partier påstår, har Danmark, ifølge juristerne, en række valgmuligheder - ikke blot afskaffelse.

Med Lissabon-traktaten bliver al EU-retspolitik gradvist overstatsligt. Det er forkert at sige, at EU-forbeholdet har overlevet sig selv eller tilhører en anden tid. Tværtimod er det først nu, forbeholdet for alvor skal træde i kraft. Men et flertal i Folketinget ønsker at ophæve eller ændre retsforbeholdet.

Men hvad er konsekvenserne? Kan vi fortsat bekæmpe kvindehandel, hvis vi fastholder forbeholdet? Hvilken retning udvikler EUs retspolitik sig i?
Læs mereNy rundspørge: Forskel inden for partierne om retsforbeholdet


Tænketanken NyAgenda har stillet fem spørgsmål til folketingskandidaterne i anledning af den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet. Rundspørgen viser overraskende, at flere af de EU-positive partier har folketingskandidater, der går imod deres partiledelse og vil bevare retsforbeholdet. Det glæder Lave K. Broch, medlem af NyAgendas bestyrelse, der påpeger, at rundspørgen kan blive en brugbar guide for vælgerne når de skal stemme personligt.

Se rundspørgen hergrubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning